1.Typ zgłoszenia

2.Dane zgłaszającego

3.Dane zamówienia

4.Zwracane produkty